بیماری پوستی آکانتوزیس نیگریکنس

گردآورنده:دکتر محمد ابراهیمی راد

این بیماری پوستی باعث میشود که نواحی از پوست ضخیم و تیره رنگ شود به مانند عکسی از دستان این دختر 15 ساله:

آکانتوزیس نیگریکنس چیست؟

این بیماری پوستی باعث سیاه رنگ شدن و ضخیم تر شدن پوست میشود که حالت پوست را به احساس مخملی بودن پوست تغییر میدهد.

افرادی که دچار این بیماری پوستی شده اند اغلب فکر میکنند که یک چیز سیاه رنگی رنگ پوست آنها را تغییر داده و شدیدا دست خود را میشویند اما این بیماری با شسته شدن شدید و زیاد هم از بین نمیرود.

این بیماری نه مسری هست و نه مضر. گاهی اوقات میتواند نشانه ای از یک بیماری باشد که نیاز به توجه پزشکی دارد. به همین دلیل لازم است شما به دیدن یک متخصص پوست بروید اگر پوست شما تیره و ضخیم شده است.