تماس جنسی و بیماری های آن

گردآورنده:دکتر محمد ابراهیمی راد

بیماری هایی مانند سوزاک، زگیل ناحیه تناسلی، سفلیس، ایدز و... از نوع بیماری هایی هستند که از طریق تماس جنسی منتقل میشوند. این بیماری ها از طریق تماس جنسی با فرد آلوده انتقال می یابد.

متاسفانه کسانی که دچار این بیماری ها میشوند، برای درمان بسیار دیر اقدام میکنند. در صورتی که اگر به موقع به پیش یک متخصص پوست بروند اکثر این بیماری ها براحتی قابل درمان است.

برای جلوگیری از انتشار این بیماری، باید تمامی موارد بهداشت جنسی را بخوبی رعایت کنید مانند استفاده از کاندوم و همچنین ازارتباط با شرکای جنسی متعدد پرهیز کنید.

باید بدانید شما زمانی که آلوده این بیماری ها میشوید تا زمانی که علائم این بیماری خودش را نشان دهد مدتی زمان میبرد که در این مدت خود فرد از وجود بیماری در بدنش آگاه نیست اما میتواند این بیماری را انتقال بدهد. پس بخوبی بهداشت جنسی را رعایت کنید و در صورت مشاهده هر مورد مشکوکی فورا به متخصص پوست و مو مراجعه کنید.