کودکان اگزمایی و مراقبت های پوستی

گردآورنده:دکتر محمد ابراهیمی راد

اگر کودک شما دچار اگزمای ذاتی ( اگزمایی که ریشه اش در ژنتیک کودک است ) است بهتر است که توصیه های زیر را جدی بگیرید :

  • ناخن های بچه را همیشه کوتاه نگه دارید
  • روزی دو مرتبه مرطوب کننده به پوست کودک بمالید
  • از کرم های غلیظ و یا وازلین استفاده کنید
  • بچه را زیر ده دقیقه و در زیر آب گرم ( نه داغ ) حمام کنید
  • در حمام از مواد شوینده بدون بو و عطر برای کودک استفاده کنید
  • پوست بچه را با حوله نرم و به آرامی خشک کنید
  • اگر باید بعد از حمام کودک، دارو به پوست بچه بمالید، اول دارو را بمالید و سپس از مرطوب کننده روی باقی پوست و حتی روی ناحیه ای که دارو را مالیدید استفاده کنید
  • دمای خانه را در دما و رطوبت کافی نگه دارید
  • برای شستن لباسهای کودک دچار اگزمای ذاتی، سعی کنید از مواد شوینده کم و از مواد غیر معطر استفاده کنید