ارتباط اگزمای سرشتی کودک با تغذیه

گردآورنده:دکتر محمد ابراهیمی راد

به یاد داشته باشید که کسانی که دچار اگزما هستند ممکن است به آلرژی های غذایی نیز، دچار شوند.

این به این معنا نیست که هرکسی که اگزما دارد الزاما دچار آلرژی های غذایی نیز میشود بلکه این یک احتمال است.

این را نیز بدانید که آلرژی غذایی در اثر وجود اگزما در بدن ممکن است ایجاد شود نه اینکه آلرژی غذایی، عامل به وجودآورنده اگزما باشد.

یک ماده غذایی که برای درمان اگزمای نوزاد استفاده میشود و توسط پزشکان تایید شده است پروبیوتیک و مشتقات آن است. مصرف ماست پروبیوتیک ، قرص ها و کپسول های پروبیوتیک در زمان حاملگی توسط مادر میتواند در پیشگیری از ابتلای نوزاد به اگزما موثر باشد. در واقع به غیر از این پروبیوتیک ها دیگر چیزی وجود ندارد که مادر قبل از زایمان کردن بتواند برای جلوگیری از ابتلای نوزاد به اگزما مصرف کند.

بهترین راه تشخیص آلرژی غذایی این است که حدود 2 تا 8 هفته غذای مورد نظر را از برنامه غذایی کودک حذف کنیم و آن غذا را تحت نظر پزشک به کودک بدهیم، اگر حساسیت ایجاد شد، آلرژی غذایی وجود دارد.

البته باید بدانید محدودیت غذایی در سن رشد کار بسیار اشتباهی است و حتی اگر حساسیت غذایی در مورد غذایی خاص وجود داشت، ولی وجود آن غذا برای رشد کودک الزامی بود میتوان زیر نظر متخصص پوست بهترین تصمیم را درباره نحوه مصرف آن غذا گرفت.